Arbeidsgiver

Vi ønsker flere samarbeidspartnere som kan oppnå en bedre forutsigbarhet og lønnsomhet ved hjelp av våre bemanningstjenester.

Innleie av arbeidskraft

Når du leier inn arbeidskraft har du muligheten til å bemanne oppdrag med begrenset varighet der du er usikker på hvor lenge du vil ha behov. Vi legger stor vekt på å skape nære relasjoner til både oppdragsgiver og arbeidstaker, og bruker mye tid på kartlegge kandidatenes kvalifikasjoner og tidligere prestasjoner. Dette, kombinert med lang erfaring, gjør at vi kan komme med gode råd om hvordan en oppgave bør løses. Vi har flinke og motiverte vikarer som er klare til å jobbe umiddelbart og som har et ønske om å gjøre en skikkelig innsats. Vi oppdaterer kontinuerlig vår database med vikarer. Dette innebærer en kontinuerlig prosess med intervjuer og referansekontroller.

Hva lønner seg for deg?

Behovet for arbeidskraft kan variere veldig – noen har akutte behov for vikarer med kort varighet og oppdragsmengde, mens andre kan ha behov for faste ansatte med spesiell kompetanse og erfaring. Variasjonene er mange. Vi har derfor fleksible modeller som gjør at man kun betaler for det man faktisk har behov for. Uansett hvilket behov du har skal det lønne seg å benytte seg av våre tjenester!

Rekruttering

Føler du at rekruttering av personell er en tidkrevende arbeidsoppgave som stjeler for mye av tiden? Du er helt sikkert den rette til å ta de endelige beslutningene, men kanskje vi kan hjelpe deg med å gjøre 95% av jobben for deg?

Rekruttering er et eget fag, og som med alle andre fag kreves det mye trening for å bli dyktig. Riktig ansettelse er en god investering. En ansettelse innebærer mange prosesser: grundig behovsanalyse (hvilke oppgaver skal utføres?), utarbeidelse av personprofil (HVEM søker vi?), utarbeidelse av treffende annonsering, bearbeiding av eksisterende nettverk, grundige intervjuprosesser, personlighetsanalyser og referansesjekker. Vi leser og vurderer flere tusen CV’er og søknader hvert år, og gjennomfører nesten like mange intervjuer. Selv om våre metoder er grundig utprøvd og velfungerende, forsøker vi hele tiden å gjøre ting enda bedre. I et marked som stadig er i endringer er dette en forutsetning for å lykkes i det lange løp. Vi kan hjelpe deg med en ryddig og effektiv ansettelsesprosess.